ثبت شكایات

ما همیشه مسئولیت کاستی‌ها را می‌پذیریم و در جبران و بهبود مستمر آن ها گام بر می‌داریم. لذا خواهشمند است در صورت بروز هرگونه مشکل یا کاستی، نسبت به تکمیل و ارسال شکایت خود در فرم ذیل اقدام فرمایید.

فرم ثبت شكایات مشتریان

    فرم تماس