نظرسنجی

ضمن تشکر از انتخاب محصولات این شرکت، به منظور شناسایی عواملی که می‌تواند خدمات آتی ما را بهبود بخشد، خواهشمند است نسبت به تکمیل و ارسال موارد ذیل اهتمام ورزیده و این شرکت را در مسیر ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی همراهی نمایید.

فرم نظرسنجی

  شاخص های ارزیابی:

  1- میزان رضایت از کیفیت محصول در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  2- میزان رضایت از وضعیت بسته بندی و سلامت محصول هنگام تحویل

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  3- میزان رضایت از مدت زمان تحویل محصول

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  4- میزان رضایت از قیمت محصول نسبت به رقبا

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  5- میزان رضایت از فرآیند پشتیبانی و حل مشکل

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  6- میزان رضایت از اجزای محصول: شیشه های حلال (قطر دهانه، جنس و ...)

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  7- میزان رضایت از اجزای محصول: well plate (جنس)

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  8- میزان رضایت از اجزای محصول: فویل آلومینیوم

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  9- میزان رضایت از محتوای راهنمای کاربری محصول

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  10- میزان رضایت از نحوه برخورد کارشناسان فروش

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  11- میزان تمایل به استفاده مجدد از محصول

  بسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

  فرم تماس